Fyzikální terapie | Fyziopropsy.cz

FYZIKÁLNÍ TERAPIE

Aquaterapie / Hydroterapie

Je terapie pomocí vody s chůzí nebo plaváním. Pomocí působení vztlakové síly dochází k nadlehčení psa ve vodě a tím k odlehčení kloubů při pohybu, dochází tím k ochotnějšímu používání postižené končetiny a snadnějšímu pohybu oslabených končetin. Pomocí hydrostatického tlaku, který působí na tělo ve vodě dochází ke zmírnění otoků, zmírnění bolesti, podpoře prokrvení tkání, rozvoji dechové kapacity. Pomocí viskozity dochází k odporu při pohybu a tím k posilování a reflexní stimulaci k pohybu. Pomocí turbulence neboli aktivního pohybu molekul lze budovat kondici psa kondičním tréninkem. Ve vodě dochází k vyššímu energetickému výdeji než na suchu a pes zapojuje především svaly proti odporu, na suchu jsou zapojeny více svaly proti gravitaci, kombinujeme proto často cvičení ve vodě a na suchu. Teplota vody ve vaně má u nás kolem cca 27,5 – 32°C, dle počasí a typu fyzioterapie. Náš protiproud, který jde namířit s různou intenzitou na pánevní i hrudní končetiny zajistí masáž a uvolnění problematických a bolestivých částí těla.

Na co je aquaterapie / hydroterapie vhodná jsou ortopedické problémy ať už pooperační nebo konzervativní péče jako jsou dysplazie, revmatoidní artritida, předoperační péče, prevence růstových deformit a úrazů, spondylóza, osteoartróza a další, neurologické problémy pooperační nebo konzervativní péče jako jsou výhřez meziobratlové ploténky, centrální i periferní neuropatie, nespecifické bolesti zad, polyradikuloneuritida, úrazy páteře, infarkt míchy, deformity obratlů, Cauda equina apod. Budování a udržování kondice u sportovních a pracovních psů, zlepšení biomechaniky pohybu a osvalení u výstavních psů, zlepšení životního komfortu u stárnoucích psů a snížení obezity. Aquaterapie / hydroterapie také pozitivně působí na psychiku psa, pejskům se uleví a mají okamžitě lepší náladu.

Pro pejsky máme zde dostatek ručníků a profesionální fén na jejich vysušení. V chladnějším období je vhodné s sebou nosit obleček.


Laserterapie

Je druh fyzikální terapie, která je nebolestivá, neinvazivní a pohodlná pro většinu našich pacientů. Tento druh terapie využívá světla specifického výkonu a vlnové délky, které proniká do tkání a urychluje buněčné procesy v těle, pomáhá hojit tkáně, působí proti otoku, zánětu a bolesti. Vstřebání do těla je přes tzv. Chromofory neboli světlocitlivé molekuly, které jsou schopny absorbovat světelnou kvantu s vhodnou vlnovou délkou, chromofor je například melanin, voda nebo hemoglobin. Zvolili jsme firmu ASA (MLS laser), která je jednou z nejlepších na světě, tato firma se zabývá laserterapií již 40 let celkově a 15 let ve veterinárním světě. Firma se krom prodeje přístrojů také zabývá opravdu obrovským a rozsáhlým výzkumem, díky kterému víme, jak přesně pro jakou oblast a diagnózu laser působí a kolik energie světla do daného místa na těle aplikujeme. Máme tedy naprostý a profesionální přehled o všem.

Laser je ke všemu maximálně bezpečný a nemůže nikdy způsobit poranění tkáně. Náš laser nehřeje, je celkově konstruovaný tak, aby o něm zvíře skoro vůbec nevědělo a nikdy nedošlo k jakémukoliv poranění nebo omezení. Má mnoho léčebných protokolů a my pro danou oblast tedy můžeme vždy zvolit daný protokol, který je přesně nastaven pro ošetření. Speciální kombinací výkonu jak kontinuální, tak pulzní společně s dvěma vlnovými délkami proniká laser do hloubky tkání a jsme s ním tedy schopni ošetřit i opravdu hluboké struktury těla jako jsou klouby, včetně intrakloubního prostoru, šlachy, vazy, svaly, dokonce je tento laser opravdu příznivý i pro regeneraci nervové tkáně, což je opravdu velké plus. Jsme schopni urychlit hojení infikovaných a špatně se hojících ran, hot spotů, alopecií, abscesů, zatrhnutých drápků, u ortopedických diagnóz, jak konzervativních, tak pooperačních, u neurologických diagnóz ať už výhřezy meziobratlových plotének, infarkt míchy, polyneuropatie a další. Jsme ovšem schopni pomoci i sportujícím psům ke zvýšení kondice ošetřením trigger pointů, svalových kontraktur, bolestí apod. Aplikace laseru je vhodná i pro veškerý typ implantátů nebo endoprotéz po operacích, nikdy je nezahřívá a krásně se dostane všude okolo. Zářit můžeme, jak bodově, tak skenováním s kontaktem nebo bez kontaktu kůže dle snášenlivosti zvířete. A jako zajímavost byl tento typ laseru používán v humánním lékařství pro ozařování poškozených plic u postcovidových pacientů s výbornými výsledky, stejný laser jen veterinární řada je tento náš. Laserterapie je vhodná jak pro pejsky a kočky tak i pro koně, pro které je náš laser také nastaven.


Magnetoterapie

Magnetoterapie využívá pulzního magnetického pole, které má pozitivní vliv na organismus těla. Působí pozitivně na látkovou výměnu buněk, tím zvýšení přísunu živin do tkáně a odplavení toxických látek z tkání, zlepšuje prokrvení, má myorelaxační účinek (uvolňuje svalové spasmy, pomáhá k odplavení kyseliny mléčné ze svalů, působí proti zánětu), urychluje hojení jak kostní tkáně po fraktuře, operaci, naštípnutí nebo prasknutí kosti apod. tak ovlivňuje i regeneraci chrupavky (která je jinak ovlivnitelná opravdu minimálně), působí také na hojení svalové tkáně, vazů a šlach. Čas rekonvalescence tak zkrátí magnetoterapie až na polovinu klasické doby. U úrazů svalů, vazů a šlach je rekonvalescence většinou dlouhá a je potřeba mít zvíře v klidovém režimu celou dlouhou dobu, často se proto používá magnetoterapie i pro mladé sportující psy, kteří mívají často úrazy nebo mikrotraumata těchto tkání. Působí dále také analgeticky (proti bolesti) a pomáhá ke vstřebávání otoků. Z těchto důvodů se magnetoterapie využívá u pacientů po operacích, po úrazech, bolestivých pacientů, sportujících psů po úrazu, chronických stavů, tak u ortopedických i neurologických diagnóz. Hodí se ve většině případů pro velké množství pacientů a její efekt je opravdu obrovský. Využíváme ji pro pejsky sportovce, seniorky, neurologické i ortopedické pacienty, ale také na hojení ran. Mimo toto vše působí magnetoterapie příznivě i na hojení špatně se hojících ran například po pokousání jiným psem nebo rozsáhlejším úrazu končetin apod. Pokud je opravdu ošklivý úraz a na hojení tkáně nepomáhají po operaci ani antibiotika a kortikosteroidy a hrozí amputace končetiny je magnetoterapie na místě v řešení i takto akutního pacienta, často se končetina zhojí, pacient o končetinu nepřijde a může dál žít plnohodnotný život.

Čím je tato terapie dále prospěšná?

Je to ideální terapie pro naše kočičí pacienty, kočky jsou na pulzní magnetické pole senzitivnější než psy, a proto když v místnosti zapnete magnet, kočka si do něj jde většinou sama lehnout. Z tohoto důvodu zapůjčujeme přístroje domů i pro kočičí pacienty u kterých je občas fyzioterapie obtížnější. I u koček se potkáváme s pohybovými problémy nebo špatně se hojícími ránami po operacích nebo po úrazech.

Přístroj půjčujeme domů za poplatek na Výpůjční smlouvu, minimální doba půjčení je 1 měsíc. Přístroje půjčujeme pouze pro naše pacienty po vyšetření a konzultaci zdravotního stavu zvířete. Pokud tedy máte o zapůjčení našeho přístroje zájem objednejte se na fyzioterapii a na všem se na místě domluvíme, případně lze vše zkonzultovat po telefonu nebo emailu.

Více o magnetoterapii...


Termoterapie

Jedná se o terapii pomocí tepla, která uvolní měkké tkáně, především svaly před nebo během terapie tak, že se k daným tkáním manuálně lépe propracujeme a můžeme tím umožnit hlubší požadované uvolnění. Termoterapie je pro pacienty velice příjemná hlavně pak pro geriatriky nebo malé pejsky a pro nás z pohledu terapie velice žádoucí. Používáme zahřívací pás nebo infralampu. Rehabilitační, regenerační i relaxační působení infračerveného záření spočívá v pronikání paprsků do tkáně organismu, kde blahodárně působí na správné prokrvení organismu, a tak na jeho regeneraci.


Balanční pomůcky

Cvičení na balančních pomůckách má své kouzlo, pomocí těchto pomůcek můžeme posilovat svaly, které pes v běžném pohybu posiluje méně, nebo jsou oslabeny. Můžou to být svaly břišní, zádové, svaly pánevního dna, stehenní, svaly ramenního pletence a spoustu dalších. Zvlášť u fen po kastraci, které trpí inkontinencí je vhodné cvičit na balančních pomůckách a posílit tím svaly pánevního dna. Můžeme se ovšem zaměřit pomocí těchto pomůcek i na zlepšení propriocepce, což by mohlo být chápáno jako polohocit těla. Souhrnně do toho patří orientace, polohocit, koordinace a rovnováha. Vhodné je tedy cvičení na balančních pomůckách pro rozsáhlou řadu pacientů a variabilně se dají použít na různé diagnózy.


FYZIKÁLNÍ TERAPIE

Elektroterapie

Elektroterapii používáme většinou u pacientů po operacích na oholenou kůži těla. Využívají se dvě možnosti této terapie, a to může být EMS nebo TENS.

EMS (Electrical Muscle Stimulation)
Má za cíl aktivovat oslabené svaly pomocí elektrických impulsů vysílaných přímo do postiženého místa. EMS je vhodná po úrazech pohybového aparátu či při svalovém oslabení. Používá se pro zamezení nebo zmírnění ochablosti svalů.

TENS (Transcutaneous Electrical Nerve Stimulation)
Vysílá elektrické impulsy do nervové soustavy, odkud dostává sval podnět k pohybu. TENS proudy stimulují nervové tkáně a ty uvolňují hormony endorfiny, které zmírňují bolest a uvolňují zatuhnutí svalstva. TENS elektrické proudy jsou vhodné při akutních bolestech kloubů, páteře a šlach. Mají analgetický účinek a jsou vhodné i pro chronické stavy.