Magnetoterapie detail | Fyziopropsy.cz

Magnetoterapie

Magnetoterapie využívá pulzního magnetického pole, které má pozitivní vliv na organismus těla. Působí pozitivně na látkovou výměnu buněk, tím zvýšení přísunu živin do tkáně a odplavení toxických látek z tkání, zlepšuje prokrvení, má myorelaxační účinek (uvolňuje svalové spasmy, pomáhá k odplavení kyseliny mléčné ze svalů, působí proti zánětu), urychluje hojení jak kostní tkáně po fraktuře, operaci, naštípnutí nebo prasknutí kosti apod. tak ovlivňuje i regeneraci chrupavky (která je jinak ovlivnitelná opravdu minimálně), působí také na hojení svalové tkáně, vazů a šlach. Čas rekonvalescence tak zkrátí magnetoterapie až na polovinu klasické doby. U úrazů svalů, vazů a šlach je rekonvalescence většinou dlouhá a je potřeba mít zvíře v klidovém režimu celou dlouhou dobu, často se proto používá magnetoterapie i pro mladé sportující psy, kteří mívají často úrazy nebo mikrotraumata těchto tkání. Působí dále také analgeticky (proti bolesti) a pomáhá ke vstřebávání otoků. Z těchto důvodů se magnetoterapie využívá u pacientů po operacích, po úrazech, bolestivých pacientů, sportujících psů po úrazu, chronických stavů, tak u ortopedických i neurologických diagnóz. Hodí se ve většině případů pro velké množství pacientů a její efekt je opravdu obrovský. Využíváme ji pro pejsky sportovce, seniorky, neurologické i ortopedické pacienty, ale také na hojení ran. Mimo toto vše působí magnetoterapie příznivě i na hojení špatně se hojících ran například po pokousání jiným psem nebo rozsáhlejším úrazu končetin apod. Pokud je opravdu ošklivý úraz a na hojení tkáně nepomáhají po operaci ani antibiotika a kortikosteroidy a hrozí amputace končetiny je magnetoterapie na místě v řešení i takto akutního pacienta, často se končetina zhojí, pacient o končetinu nepřijde a může dál žít plnohodnotný život.

Čím je tato terapie dále prospěšná?

Je to ideální terapie pro naše kočičí pacienty, kočky jsou na pulzní magnetické pole senzitivnější než psy, a proto když v místnosti zapnete magnet, kočka si do něj jde většinou sama lehnout. Z tohoto důvodu zapůjčujeme přístroje domů i pro kočičí pacienty u kterých je občas fyzioterapie obtížnější. I u koček se potkáváme s pohybovými problémy nebo špatně se hojícími ránami po operacích nebo po úrazech.

Přístroj půjčujeme domů za poplatek na Výpůjční smlouvu, minimální doba půjčení je 1 měsíc. Přístroje půjčujeme pouze pro naše pacienty po vyšetření a konzultaci zdravotního stavu zvířete. Pokud tedy máte o zapůjčení našeho přístroje zájem objednejte se na fyzioterapii a na všem se na místě domluvíme, případně lze vše zkonzultovat po telefonu nebo emailu.

Ovlivnění látkové výměny – pulzní magnetické pole prostupuje rovnoměrně exponovanou tkání tzn. Každou buňkou a indikuje zde slabé elektrické proudy. Dochází tak ke změnám povrchových potenciálů buněk, ke změnám propustnosti buněčných membrán, ke zvýšenému prokrvení, okysličení, zásobení živinami a lepšímu odvádění metabolických zplodin z exponovaných tkání – což je základní předpoklad každého ozdravného procesu. Intenzivnější látková výměna, odsun a detoxikace zplodin je začátkem všech hojivých a regeneračních pochodů.

Zlepšení prokrvení – vazodilatační účinek, krev, která prošla vytvořeným magnetickým polem vykazuje větší schopnost vázat kyslík. Dochází tedy k intenzivnějšímu zásobení tkání živinami a rychlejšímu odvodu toxických látek mimo buňky. Magnetoterapie je schopna pomoci i u ischemické choroby dolních i horních končetin, u nehojících se bércových vředů a všech poruch prokrvení.

Myorelaxační účinek – působením pulzního magnetického pole se urychluje odplavování kyselých metabolitů způsobujících bolestivé dráždění ve svalech a v místech chronického zánětu. Tlumí se tedy bolesti a povolují bolestivé svalové spasmy. Pomáhá k uvolnění svalů.

Urychlení hojení – pulzní magnetické pole výrazně urychluje hojení, aktivuje tvorbu nové tkáně (rychlá stavba kostní tkáně a přísun vápníku, podpora správného hojení) a vede ke zvýšení citlivosti na parathormon. Proto je magnetoterapie využívána k hojení zlomenin. Vlivem pulzního magnetického pole stoupá hladina proteoglykanů v chrupavce až o 22 %, což umožňuje hojení a regeneraci chrupavky, jejíž hojení je ovlivněno jinak velice obtížně a v omezené míře. Zkvalitnění a podpora hojení tkáně byla krom kostní prokázána také u měkkých tkání jako jsou svaly, vazy, šlachy, a proto je magnetoterapie využívána i k hojení těchto struktur.

Protibolestivý efekt (analgetický) – pulzní magnetické pole díky indikci podmiňuje vznik proudů v nervových vláknech, které působí blokováním průchodu bolestivých pocitů z místa bolesti přes míchu do mozkových center, v důsledků tohoto a dalších mechanismů dochází k potlačení bolesti. Zvýšení vyplavování endorfinů a regulace přesunu kalciových iontů přes buněčnou membránu se rovněž podílí na vazodilataci, analgetickém efektu a zklidnění. Po aplikaci magnetoterapie byla prokázána zvýšená aktivita laktát-dehydrogenázy v exponovaném svalstvu (podmiňuje odbourávání kyseliny mléčné, která provokuje nervové receptory a způsobuje bolest). Magnetoterapie je tedy vhodná u jakýchkoliv bolestivých procesů, akutní, chronické, pooperační, poúrazové. Používá se tedy jak v ortopedii, tak v neurologii.

Protiedémový – protiotokový účinek – Zrychlení látkové výměny po aplikaci umožní rychlejší vstřebání otoků a v dané oblasti dochází zároveň k výraznému protizánětlivému, protibolestivému působení.